Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Przemysłowych i Ciepłowniczych

Polterm - spalarnie odpadów, instalacje grzewcze, wentylacja, klimatyzacja, instalacje sanitarne, utylizacja i spalarnie odpadów.

Utylizacja / spalarnie


Firma PGB Polterm Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski francuskiego producenta spalarni, firmy ATI Muller.

Firma ATI Muller od ponad 70 lat produkuje urządzenia do termicznego przekształcania różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych, w tym m.in. odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Oferujemy:
- spalarnie odpadów medycznych
- spalarnie odpadów weterynaryjnych
- spalarnie odpadów przemysłowych
- spalarnie odpadów niebezpiecznych
- piece do dekapilacji
- stacje oczyszczania spalin
- aparaturę do ciągłego pomiaru emisji z instalacji do powietrza
- urządzenia do odzysku ciepła
- kompleksowe realizacje spalarni w systemie "pod klucz", obejmujące:
opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej, wykonanie niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych, dostawę montaż i uruchomienie urządzeń spalarni, szkolenie personelu oraz wykonanie badań potwierdzających zgodność instalacji z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
- piece do kremacji zwłok

Spalarnie odpadów firmy ATI Muller spełniają wszystkie, obowiązujące w tym zakresie, wymagania ustawodawstwa polskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące konstrukcji urządzeń technologicznych spalarni, parametrów prowadzonego procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobu, metodyk pomiarowych i wielkości emisji z instalacji do powietrza.



Kontakt:
Wiktor Stoma: 0-691 911 959 w.stoma@gmail.com
Bożena Bogdańska: 0-691 911 955 b.bogdanska@gmail.com

« wróć

Mapa strony
Nasza oferta
O nas
Spółka zarejestrowana została 21.12.1993r w Sądzie Rejonowym w Olsztynie uzyskując nr RHB - 1476 od 1.08.2001 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000032384. Założycielami firmy były trzy osoby, Panowie: Władysław Bielski, Wiesław Gajewski, Jerzy Popławski.