Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Przemysłowych i Ciepłowniczych

Polterm - spalarnie odpadów, instalacje grzewcze, wentylacja, klimatyzacja, instalacje sanitarne, utylizacja i spalarnie odpadów.

Instalacje grzewcze

PGB POLTERM Spółka z o.o. oferuje kompleksowe usługi w zakresie inwestycji ciepłowniczych a w tym:
Usługi w zakresie problematyki wykorzystania energii odnawialnej dla celów energetycznych oraz modernizacji źródeł ciepła i systemów ciepłowniczych. W ramach tych usług Spółka realizuje między innymi:
  • prace koncepcyjne, analizy ekonomiczno - finansowe, audyty energetyczne, (pomagamy przy uzyskaniu preferencyjnych kredytów i środków z funduszy celowych na inwestycje ciepłownicze oraz inne o charakterze ekologicznym),
  • projekty budowlane i pomoc przy uzyskaniu pozwoleń na budowę,
  • kompleksowe wielobranżowe projekty wykonawcze,
  • kompleksowe wykonawstwo kotłowni opalanych biomasą, olejem i gazem,
  • montaż, modernizację węzłów cieplnych,
  • montaż, modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
  • sieci ciepłownicze,
  • serwis i eksploatację kotłowni,
  • serwis i regulację instalacji c.o.

Przy realizacji inwestycji z zakresu ciepłownictwa korzystamy z wieloletniej współpracy z wiodącymi producentami urządzeń z terenu naszego kraju jak i firm zagranicznych.
Lata doświadczeń jak i ciągłe samodoskonalenie umożliwia nam sprawne i fachowe świadczenie usług z zakresu instalacji grzewczych mające na celu pełne usatysfakcjonowanie naszych klientów.
PGB Polterm Sp. z o.o. w swojej historii wykonało już wiele robót z omawianego zakresu, zarówno drobnych jak i dużych o dużym stopniu skomplikowania a w tym między innymi:

1. kotłownie opalane biomasą i odpadami poprodukcyjnymi:
- kotłownię 2,9 MW opalaną odpadami drewnianymi dla MM International Sp. z o.o. w Olsztynie Zakład w Mrągowie - kompleksowo z projektowaniem,
- kotłownię opalaną biomasą o mocy 4,5 MW w zakładzie MM International Sp. z o.o. w Bartoszycach,
- kotłownię przystosowaną do spalania trocin i odpadów drewnianych wraz z infrastrukturą o mocy 2,9 MW w zakładzie MM International Sp. z o.o. w Iławie,
- kotłownię przystosowaną do spalania trocin i odpadów drewnianych i oleju opałowego o mocy 1,8 MW na terenie Zakładu Mazur Comfort w Nidzicy
- kotłownię o mocy 1,2 MW opalaną zrębkami drewna i odpadami poprodukcyjnymi dla OFM Sp. z o.o. w Działdowie,
- w ramach termomodernizacji obiektów SM Wydminy kotłownię do spalania biomasy o mocy 2MW
- kotłownię opalaną zrębkami drewna i odpadami poprodukcyjnymi o mocy 4,7MW wraz z kominem o wysokości 60m dla Paged-Sklejka S.A. w Morągu,

2. kotłownie opalane olejem i gazem:
- kotłownię gazową 6,6 MW w zakładach Safilin Sp. z o.o. Miłakowo w Szczytnie,
- kotłownie gazową o mocy 1,8 MW w Giżycku przy ul. Moniuszki dla WAM Olsztyn (nagroda Atut'99 najlepszy produkt Warmii i Mazur),
- kotłownię gazową o mocy 2,8 MW w Olsztynie przy ul. Puszkina 22 (III Nagroda w konkursie Budowa roku 2000 woj. Warmińsko-Mazurskiego),
- kotłownię olejową wolnostojącą o mocy 1,25 MW w miejscowości Słonecznik koło Morąga dla MPEC Morąg,
- kotłownię olejową o mocy 1,3 MW dla Metalowej Spółdzielni Inwalidów w Barczewie koło Olsztyna
- kotłownię olejową o mocy 450 kW wraz z przyłączami zewnętrznymi: sieci c.o i c.w. umiejscowioną w Biskupcu na zlecenie WAM OR w Olsztynie
- kotłownię gazowo-olejową w Zakładzie Karnym w Iławie o mocy 1360 kW
- modernizację kotłowni olejowej w miejscowości Sątopy o mocy 1800 kW
- budowę kotłowni opalanej gazem o mocy 800kW na terenie Zakładu Gazowniczego w Olsztynie
- osiedlowe kotłownie gazowe o mocy 920 i 690kW w miejscowości Kamińsk
- oraz wiele innych o mocy od kilku do 400 kW.

3. węzły cieplne:
- 45 węzłów cieplnych dla SM "Pojezierze" w Olsztynie
- 7 węzłów w tym 1 o mocy pow. 0,7MW dla SM w Wydminach
- węzeł cieplny o mocy 1,5 MW na obiekcie basenu OSiR w Olsztynie

4. sieci cieplne:
- sieć cieplna osiedlowa o długości ca 1000m dla SM w Wydminach
- sieć cieplna osiedlowa o długości ca 400m dla OSM W Olsztynie
- sieć cieplna parowa o długości ca 500m na terenie Zakładów Mięsnych JBB Łyse
- sieć cieplna o długości ca 350m w miejscowości Słonecznik koło Morąga

5. kompleksową termomodernizację budynków i instalacji c.o. oraz źródeł ciepła dla SM w Wydminach

6. pompy ciepła:
- instalacja pomp ciepła na terenie OW NBP "Guzianka" w Rucianem Nidzie

« wróć

Mapa strony
Nasza oferta
O nas
Spółka zarejestrowana została 21.12.1993r w Sądzie Rejonowym w Olsztynie uzyskując nr RHB - 1476 od 1.08.2001 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000032384. Założycielami firmy były trzy osoby, Panowie: Władysław Bielski, Wiesław Gajewski, Jerzy Popławski.