Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Przemysłowych i Ciepłowniczych

Polterm - spalarnie odpadów, instalacje grzewcze, wentylacja, klimatyzacja, instalacje sanitarne, utylizacja i spalarnie odpadów.

Nazwa i siedziba spółki

PGB Polterm Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Przemysłowych i Ciepłowniczych Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 11-034 Stawiguda.

Adres do korespondencji:
PGB Polterm Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
11-034 Stawiguda
e-mail: info@polterm.olsztyn.pl
telefony:
089 5 126 126,
089 5 126 120,
089 5 126 492
fax:
089 5 126 126,
089 5 126 120,
089 5 126 492 wew. 33 lub 46
Historia

Spółka zarejestrowana została 21.12.1993r w Sądzie Rejonowym w Olsztynie uzyskując nr RHB - 1476 od 1.08.2001 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000032384. Założycielami firmy były trzy osoby, Panowie: Władysław Bielski, Wiesław Gajewski, Jerzy Popławski. Siedziba spółki w pierwszych latach funkcjonowania mieściła się w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 6/7.

Pierwsze zlecenie spółka wykonała w 1994 roku na rzecz Mazurskich Mebli International z Olsztyna, które to zostały stałym klientem PGB Polterm.

W miarę upływu lat zleceń i klientów przybywało, zwiększał się zakres obsługi klienta osiągając pełen wymiar tzn. od doradztwa, projektu przez realizację zadań do pełnego serwisu wykonanych robót i eksploatacji wykonanych kotłowni.

W 1997 roku spółka zakupiła tereny w Stawigudzie, gdzie na początku 1998 roku przeniosła siedzibę i obecnie urzęduje, ciągle się rozwijają poszerzając zakres oferowanych usług i stosowanych technologii, dążąc do udoskonalenia swojego działania w celu zapewnienia pełnej satysfakcji swoim klientom.Forma prawna

PGB Polterm jest spółką z ograniczoną, odpowiedzialnością, utworzoną, i działającą na podstawie prawa polskiego.

Udziałowcami w równej wysokości są, trzy osoby; panowie:
 1. Władysław Bielski,
 2. Wiesław Gajewski,
 3. Jerzy Popławski.Podstawa prawna działalności firmy

Spółka została utworzona w oparciu o Kodeks Handlowy i posiada następujący zakres działalności:
 1. budownictwo /dział 45 EKD/
 2. produkcja wyrobów i pozostałych surowców niemetalicznych /dział 26 EKD/
 3. zagospodarowanie odpadów /dział 37 EKD/
 4. odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne /dział 90 EKD/
 5. działa1ność w zakresie inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne /grupa 74.2 EKD/
 6. badanie i analizy techniczne / grupa 74.3 EKD/
 7. produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń / dział 28 EKD/
 8. pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów / dział 74 EKD/Jakość

W 2001 roku firma wdrożyła zasady normy ISO 9001: 2000. System Zarządzania Jakością i jego ciągły rozwój pozwala nam na usprawnianie naszego działania, a tym samym umożliwia nam pełne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań naszych klientów w realizacji zlecanych nam usług poprzez:
 1. profesjonalne doradztwo techniczne,
 2. kompleksowe realizowanie zleceń,
 3. krótkie terminy realizacji,
 4. przystępne ceny,
 5. obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną realizowanych obiektów.

Zarząd PGB Polterm poprzez System Zarządzania Jakością pragnie zapewnić kadrze swoich pracowników coraz to lepsze warunki do doskonalenia zawodowego prowadząc dla nich ustawiczne kursy oraz szkolenia wewnętrzne i specjalistyczne realizowane przez producentów urządzeń oferowanych klientom PGB Polterm w ramach prowadzonej działalności, a także poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy prowadząc zaplanowany nadzór nad wyposażeniem i sprzętem technologicznym oraz regularne szkolenia BHP.Kadra

Zarząd:
 1. Władysław Bielski - Prezes Zarządu
 2. Wiesław Gajewski - v-ce Prezes Zarządu

Zatrudnienie:
Spółka zatrudnia średnio 40-50 osób na stałe w tym min.:
 1. kadrę techniczną i projektową z pełnymi uprawnieniami do nadzoru i realizowania zadań obejmujących zakres działalności spółki,
 2. kadrę nadzoru technicznego z uprawnieniami budowlanymi, uprawnieniami do nadzoru nad wykonawstwem, eksploatacją i uruchamianiem kotłów wodnych i parowych do 30 MW
 3. spawaczy: z uprawnieniami dozorowymi, z uprawnieniami do wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych niskiego i średniego ciśnienia.

« wróć

Mapa strony
Nasza oferta
O nas
Spółka zarejestrowana została 21.12.1993r w Sądzie Rejonowym w Olsztynie uzyskując nr RHB - 1476 od 1.08.2001 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000032384. Założycielami firmy były trzy osoby, Panowie: Władysław Bielski, Wiesław Gajewski, Jerzy Popławski.